Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.04.1998 № 488-р «О Хваткове Н.П.»


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.04.1998 № 488-р «О Хваткове Н.П.»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 1998 г. № 488-р г. Москва

О Хваткове Н.П.

Назначить Хваткова Николая Павловича руководителем Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации Кириенко С.В. на время исполнения Кириенко С.В. полномочий по данной должности.

Председатель Правительства Российской Федерации С.Кириенко

3 Comments

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a reply

your email address will not be published. required fields are marked *

Name *
Email *
Website